اعلامیه مؤرخ ۱۱ دسمبر ۲۰۱۶ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره در مورد حمله تروریستی در بیشیکتاش استانبول

با تاسف فروان اطلاع حاصل نمودیم که در پی دو حمله تروریستی نیمه شب مؤرخ ۱۰ دسمبر ۲۰۱۶ در بیشیکتاش استانبول ، بر اساس آمار اولیه دست کم ۳۸ نفر کشته و بیشتر از ۱۰۰ تن دیگر مجروح گردیدند. 

این عمل تروریستی را که ثبات و امنیت ترکیه را هدف قرار داده است با شدید ترین لحن تقبیح نموده، از بارگاه الهی به شهدا، بهشت برین، به زخمی ها شفای عاجل و به ملت برادر ترکیه صلح و آرامش استدعا می نماییم.

بدین وسیله یک بار دیگر حمایت خود را از حکومت ترکیه در امر مبارزه با تروریزم و همبستگی خود را با ملت برادر و دوست ترکیه تجدید می نماییم.