پیام مؤرخ ۱۷ دسمبر ۲۰۱۶ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان حمله خائنانه تروریستی مؤرخ ۱۷ دسمبر ۲۰۱۶ در قیصری-ترکیه را که نظامیان این کشور را هدف قرار داده است، منجر به کشته شدن ۱۳ تن و زخم برداشتن ۵۵ تن گردید، شدیداً محکوم نموده به حکومت و ملت دوست و برادر ترکیه تسلیت عرض می نماید.

جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان قربانی اصلی تروریسم به این باور است که وقوع چنین حملات عزم و اراده دولت و ملت های ما را در برابر مبارزه قاطع با تروریزم تقویت می بخشد.

بدین وسیله یکبار دیگر این عمل زشت را که از سوی دشمنان بشریت انجام یافته است محکوم نموده، از بارگاه الهی به شهدا، بهشت برین، به زخمی ها شفاء عاجل و به ملت بزرگ ترکیه صلح و آرامش استدعا می نماییم.