اعلامیه مؤرخ ۲۰ دسمبر ۲۰۱۶ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره در مورد ترور سفیر فدراتیف روسیه در انقره

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی شام دوشنبه مؤرخ ۱۹ دسمبر ۲۰۱۶ را بالای جناب اندری کارلوف سفیر فدراتیف روسیه در انقره را که در یک نمایشگاه هنری (عکس) تحت عنوان روسیه از نگاه ترک ها  مورد حمله یک مهاجم مسلح قرار گرفت و جان باخت با شدید ترین الفاظ تقبیح نموده، به فامیل،  دولت و حکومت روسیه تسلیت عرض می دارد.