پیام مؤرخ ۱ جنوری ۲۰۱۷ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان حمله وحشیانه تروریستی بامداد مؤرخ ۱ جنوری ۲۰۱۷ استانبول به غیر نظامیان را که بر أساس آخرین آمار دست کم ۳۹ نفر کشته و ۶۹ تن مجروح شده اند، با شدید ترین الفاظ محکوم می نماید.

مردم و حکومت أفغانستان که از دو دهه بدین سو با تروریزم دست و پنجه نرم می نماید، بدین باور است که جهان امروز ما بیشتر از پیش به همبستگی و همکاری همه دولت ها و ملت ها در راستای مبارزه با تروریزم نیاز دارد.

بدین وسیله ضمن تقبیح دوباره این عمل زشت که از سوی دشمنان بشریت انجام یافته است، تعهد خویش را مبنی بر همکاری مشترک در امر مبارزه با تروریزم تجدید نموده، از بارگاه الهی به کشته شدگان این رویداد رحمت، به زخمی ها شفائ عاجل و به ملت بزرگ ترکیه صلح و آرامش استدعا می نماییم.