پنجمین دور فراغت افسران پولیس اناث جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه

پنجمین دور آموزش افسران پولیس جمهوری اسلامی افغانستان در اکادمی پولیس سیواس- ترکیه، امروز پنجشنبه مؤرخ ۵ جنوری ۲۰۱۷ طی محفل با شکوه و اشتراک جناب لوی پاسوال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانسان و هیئت معیتی شان، جناب دوکتور امان الله جیحون سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه همچنان معین امنیتی و اداری وزارت امور داخله جمهوری ترکیه، در شهر سیواس این کشور به پایان رسید. در این دوره ۲۵۰ تن از افسران پولیس اناث افغان بعداز تکمیل دوره آموزش ۶ ماهه سند فراغت حاصل نمودند. قابل تذکر میداند که در دورهای پیشین برنامه مذکور افسران پولیس ذکور افغان در این اکادمی آموزش دیده بودند. این برنامه با همکاری مالی کشور جاپان،UNDP و ایالات متحده امریکا همه ساله برگزار می گردد.

وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی خویش ضمن ابراز قدردانی از همکاری های جمهوری ترکیه، در رابطه به وظایف و مسئولیت های افسران پولیس اظهار نمود که افسران پولیس افغان در کنار مسئولیت های سنگین چون تطبیق قانون و ایجاد نظم عامه در سنگر های گرم با دشمنان مردم افغانستان نیز می جنگند.  

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه نیز طی سخنرانی خویش برای فارغین پنجمین دوره آموزشی موفقیت، برای کشور عزیزمان افغانستان صلح و امنیت آرزو نمود.