پیام سفارت در مورد حمله انتحاری مؤرخ ۲۱ جدی ۱۳۹۵ در کابل‎

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، حمله خونین انتحاری عصر روز سه شنبه مؤرخ ۲۱ جدی ۱۳۹۵ در نزدیک پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان را که باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان بی گناه مان گردید، با شدید ترین لحن تقبیح نموده، ضمن ابراز تسلیت بر خانواده های شهدا و ملت افغانستان، به کشته شدگان این رویداد بهشت برین، به زخمیان این حادثه شفا عاجل از بارگاه الهی استداعا می نماید.