تقبیح حادثه روز چهار شنبه مورخ ۱۸ حوت ۱۳۹۵ در شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمد داود خان

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه حمله وحشیانه گروه جنایت کار و آدمکش و مزدور را بر شفاخانه چهارصد بستر سردار محمد داود خان را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده و بر عاملین آن که خود را منصوب به گروه مزدور و قاتل داعش میدانند لعنت و نفرین میفرستد. این جنایت کاران با حمله به شفاخانه جنایت نا بخشودنی را مرتکب گردیده اند که در آن تعداد هموطنان مان جان های شان را از دست دادند و تعدادی هم زخم برداشتند.

بر عاملین این حادثه غمناک لعنت و نفرین میفرستیم و از خداوند برای شهدای این حادثه جنت برین و به مازماندگان صبر جمیل و به مجروح شفای عاجل تمنا داریم. از خداوند متعال طلبگاریم که مردم رنجدیده و ستم کشیده مان را از ظلم و ستم این جانیان در امان داشته باشد.