بزرگداشت از سومین سالروز وفات مارشال محمد قسیم فهیم:

این سفارت سومین سالروز وفات معاون اول اسبق ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم را به تاریخ 20 حوت 1395 در سالون کنفرانس این سفارت یادبود بعمل آورد. محفل امروز با ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح روان همه شهدای کشور آغاز گردیده با سخنرانی سفیر افغانستان در ترکیه جناب دوکتور امان الله جیحون، محمد ظهیر نظری آتشه نظامی این سفارت و دو تن از محصلین اردوی ملی و پولیس ملی ادامه یافت.

قابل ذکر است که در این محفل اعضای سفارت، تعداد کثیری محصلین نظامی و ملکی افغانستان و افغانهای مقیم انقره اشتراک نموده بودند. محفل با صرف عصریه پایان یافت.