پیام تبریکی سال نو ۱۳۹۶

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ترکیه فرارسیدن سال نو ۱۳۹۶ هجری خورشیدی را به همه هموطنان عزیز مخصوصاً شهروندان افغانستان مقیم ترکیه تبریک و تهنیت گفته از ایزدمنان سال سرشار از شادی، خوشبختی، صلح دائمی و شگوفایی هر چه بیشتر را استدعا دارد.

هر روزتان نور روز، نو روزتان پیروز.