ملاقات تعارفی سفیر افغانستان با سفیر جدیدالتقرر جمهوری دیموکرات سوسیالست سریلانکا!

سفیر جدیدالتقرر جمهوری دیموکرات سوسیالستی سریلانکا جناب پکر موحدین امزه به تاریخ ۲۹ فبروری با دوکتور امان الله جیحون سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه ملاقات نمودند، روی اوضاع جاری منطقه بحث و گفتگو نمودند.

باید گفت که سریلانکا و افغانستان از اعضای سارک بوده و روابط تاریخ و تجارتی دارند.