دومین دور نشست مشورت های سیاسی بین وزارت های خارجه افغانستان و ترکیه:

دومین دور نشست مشورت های سیاسی بین وزارت امور خارجه افغانستان و ترکیه امروز مؤرخ 3 اپریل 2017 در مقر وزارت امور خارجه ترکیه برگزار گردید. جناب حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در رأس هیات افغانی و جناب امید یالچین هیات جانب ترکیه را رهبری نمود.

دور اول این گفتگوها در ماه می 2016 در کابل صورت گرفته بود که در آن هر دو جانب توافق نموده بود که هر شش ماه مشورت های سیاسی بین هر دو وزارت بطور دوره یی انجام گیرد. برگزاری این مشورت ها به اساس تفاهمنامة دسامبر 2015 حین بازدید جلالتمآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی از انقره به امضا رسیده بود.

در دومین نشست موضوعات دوجانبه سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و هر دو جانب آماده همکاری در زمینه های فوق گردیدند.