معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به مقبره مصطفی کمال اتاترک اکلیل گل گذاشت

جناب حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه سفر رسمی غرض انجام مشورت های سیاسی با جانب ترکی، از مقبره مصطفی کمال اتاترک دیدن نموده و اکلیل گل گذاشت.

دراین بازدید، جناب کرزی را هیئت معیتی، سفیرجمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و همکاران سفارت همراهی می نمود.