سخنرانی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در مركز مطالعات اروپا آسيا (AVIM)

جناب حكمت خليل كرزي معين سياسي وزارت أمور خارجه افغانستان در ادامه سفر دو روزه اش در انقره، بتاريخ  ٤ اپريل ٢٠١٧ به كنفرانس تحت عنوان  " افغانستان , چشم انداز سياسي و امنيتي در منطقه " كه در مركز مطالعات  اروپا آسيا (AVIM) برگزار گرديده بود ، سخنراني نمود.

در كنفرانس مذكور از سفارتخانه هاي مختلف مقيم انقره، وزارت أمور خارجه  جمهوري تركيه و سفراي بازنشسته  جمهوري  تركيه دعوت  به عمل آمده بود.

در اين كنفرانس جناب معين صاحب روي موضوعات روابط دو جانبه ميان دو كشور، موضوعات امنيتي در افغانستان و منطقه و نقش كشور هاي منطقه در امر مبارزه با تروريزم صحبت نموده به سؤالات اشتراك كنندگان پاسخ آرائه نمود.

در اخیر کنفرانس سرتیفیکتی  از سوی مرکز ( AVIM)  به جناب معین سیاسی وزرات امور خارجه تقدیم گردید.