گزارش آژانس خبری آناتولی

گزارش آژانس خبری آناتولی در رابطه به اهدای لوح تقدیر به دوکتوران و کارمندان اکادمی طبی گلخانه از جانب سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره - ترکیه 

لینک گزارش