بازدید اساتید و شاگردان مرکز علمی و هنری یاسمین کاراکایا

اساتید و شاگردان مرکز علمی و هنری یاسمین کاراکایا، بتاریخ ۱۳ اپریل ۲۰۱۷ از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره بازدید نمودند. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره ضمن استقبال از استاتید و شاگردان مرکز مذکور در رابطه به تاریخ روابط دوکشور و سفارت معلومات ارائه نموده  تابلو عکسی از شاه جوان غازی امان الله خان و عبدالرحمن خان صمدانی نماینده ترکیه در افغانستان به عنوان خاطره به مرکز علمی وهنری یاسمین کاراکایا اهدا نمود.

در این بازدید دیباچه شاگردان مرکز علمی و هنری یاسمین کاراکایا تحت عنوان «نامه های وفا» که مملو از ابراز محبت های کودکانه بخاطر قدردانی از حمایت مالی و جانی افغانستان در دفاع مستقلانه ترکیه در جنگ چناق قلعه نگاشته شده بود، از سوی اساتید و شاگردان مرکز مذکور به سفیر جمهوری اسلامی افغانستان اهدا شد.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان از بدست آوردن این هدیه ارزشمند به عنوان نماد قدردانی و احترام از زنان و مردان غیور افغان که در جنگ چناق قلعه سهم داشتند و ابراز خلوص نیت شاگردان سپاسگذاری نمود.