اظهارات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آژانس خبری آناتولی در رابطه به حمله وحشیانه طالبان

اظهارات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به حمله وحشیانه طالبان در قول اردوی ۲۰۹ شاهین ولایت بلخ، در آژانس خبرگزاری آناتولی

لینک گزارش