مراسم نهال شانی به مناسبت ۹۵ مین سالگرد دوستی افغانستان – ترکیه

به سلسله تجلیل از ۹۵ مین سالگرد پیمان دوستی و همکاری بین ترکیه و افغانستان، به تاریخ ۲۹ فبروری مراسم نهال شانی در پارک دوستی افغان – ترک در انقره صورت گرفت که در این مراسم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان ضمن یاد آوری از دوستی دیرینه دو کشور افزود که این پارک و نهال شانی نمایانگر دوستی دیرینه دولت و ملت دو کشور است و ما امید وار هستیم که دوستی ما همانند این درختان که امروز غرس مینمایم نمو نموده و بزرگ شود و همیشه سبز باقی بماند. که متعاقب آن سوات آق گون معاون دایرکتر جنرال بخش جنوب آسیا، وزارت امور خارجه ترکیه ضمن تبریکی دوام این دوستی را برای هر دوکشور با ارزش دانست.