ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با وزیر دفاع جمهوری ترکیه

جناب سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بعداز ظهر روز جمعه مؤرخ ۲۸ اپریل ۲۰۱۷ با جناب فکری ایشیک وزیر دفاع جمهوری ترکیه در مقر آن وزارت دیدار و ملاقات نمود.

بعد از اظهار تعارفات معمول از سوی طرفین، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اشاره به دیرینهء روابط برادرانه و دوستانه میان دوکشور از همکاری و مساعدت های جمهوری ترکیه در طول سالهای متمادی بخصوص در یک و نیم دهه اخیر در راستای صلح و ثبات در افغانستان سپاسگزارنمود.

وزیر دفاع جمهوری ترکیه با تایید صحبت های سفیر جمهوری اسلامی افغانستان روابط میان دوکشور را برادرانه و دوستانه خوانده گفت که کشورش همیش در هر شرایطی در کنار افغانستان قرار داشته و از تامین صلح و ثبات در أفغانستان حمایت خواهد نمود.

طرفین همچنان در رابطه به وضعیت سیاسی٬ امنیتی در افغانستان و روابط افغانستان با کشور های همسایه و منطقه بحث و تبادل نظر نمودند.