پبام تسلیت وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه به حمله اخیر تروریستی در کابل

حمله تروریستی بامداد صبح روز چهارشنبه تاریخ ۳ می ۲۰۱۷ که بالای کاروان نیروی امنیتی مربوط سازمان ناتو در کابل صورت گرفت و بر اساس معلومات واصله ابتدايی در نتیجه ۸ تن ار افراد ملکی  کشته و تعداد  زخمی شدند، به شدت محکوم می نمایم.   در رابطه به حمله وحشی  تسلیت و همدردی خویش را با دولت  و مردم افغانستان ابراز داشته و از بارگاه متعال برای کشته شدگان تروریستی بهشت برین استدعا نموده و برای بازمندگان شهدا صبر جمیل و همچنان برای مجروحین شفا عاجل خواهانیم.

در این رابطه ترکیه یک بار دیگر حمایت و هم بستگی خود را با کشور دوست و برادر افغانستان اعلام مینماید.

لینک پیام