بازدید جوانان انجمن اناتولی (AGD):

تعداد جوانان انجمن اناتولی (AGD) الیوم جمعه مؤرخ ۵ می ۲۰۱۷ از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ترکیه بازدید نمودند. جناب دوکتور امان الله جیحون، سفیر افغانستان مقیم انقره به جوانان یادشده خوش آمدید گفته در مورد روابط دیرینه و تاریخی هر دو کشور معلومات داد.

انجمن جوانان اناتولی که از پوهنتون های مختلف ترکیه بوده که مربوط به طرز تفکر ملی ترکیه میباشد، ایشان از پذیرایی گرم و از معلومات و نظریات سازنده جناب سفیر افغانستان در مورد افزایش حجم تجارت، تقویت همکاری و تحکیم هر چه بیشتر روابط بین دو کشور را مفید دانستند. در آخر جناب سفیر صاحب به سوالات اشتراک کننده پاسخ ارایه نمودند.