اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به رویداد شب ۱۵/۱۴ ماه می ۲۰۱۷ استانبول

حادثه مؤرخ ۱۵/۱۴ می ۲۰۱۷ که در استانبول به وقوع پیوست، در رسانه های اجتماعی افغانستان و جهان پخش گردیده و اشخاص مختلف موضوع قتل را ضد و نقیض اطلاع رسانی نموده اند.

بر اساس معلومات جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در استانبول، اداره مهاجرت ترکیه از کشته شدن یک تبعه افغان خبر داده و اداره پولیس استانبول اظهار داشته است که تا هنوز تحقیقات در زمینه جریان داشته، تعدادی هم در این رویداد دستگیر شده اند. پولیس استانبول از هویت مقتول چیزی نگفته است.

این حادثه در منطقه سلطان غازی و محل چلبی به وقوع پیوسته است که در منطقه مذکور مهاجرین سوری، پاکستانی و تعدادی از افغانها بود و باش دارند.

هرچند ادعای کشته شدن ۴ تبعه افغان در حادثه فوق الذکر صورت گرفته است ولی سخنگوی ولایت استانبول از کشته شدن دونفر اطلاع داده و گفته است که یک تن از کشته شدگان از اتباع ترک بوده و یک تن دیگر آن خارجی می باشد که هویتش تا هنوز شناسایی و تثبت نشده است. چون اکثر کسانیکه به شکل قاچاق زندگی می نمایند فاقد هرنوع سند هویت و شناسایی می باشند.

دیپلومات های جنرال قونسلگری افغانستان در استانبول از تاریخ وقوع این رویداد در محل حضور داشته، و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره با وزارت امور خارجه ترکیه در تماس می باشند.

قابل یادآوری میداند که تا هنوز ۳۰۰ تن از اتباع سوری و ۲۰۰ تن از اتباع پاکستانی و همچنان ۳۰ تن از اتباع افغانی که اسناد قانونی نداشته اند در پی این حادثه تحت نظارت پولیس قرار گرفته است.