به تعقیب آگاهی قبلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره، راجع به حادثه استانبول به اطلاع رسانیده میشود:

موضوع توسط پولیس بررسی گردیده، در این رویداد یک تبعه ترک و یک تبعه خارجی که هویتش تا به حال معلوم نیست به قتل رسیده است و امکان وجود دارد که شخص قاتل هم افغان نبوده باشد.

و همچنان تصاویری که در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده است با حادثه استانبول ارتباطی ندارد.