اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در رابطه به حمله تروریستی مؤرخ ۱۰ جوزای ۱۳۹۶ کابل - افغانستان