ملاقات سفیر افغانستان با عبدالقادر امین و نان مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ترکیه!

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ترکیه محترم عبدالقادر امین و نان با محترم دوکتور امان الله جیحون سفیر افغانستان در ترکیه ملاقات نموده روی همکاری های دوجانبه بین هر دو کشور صحبت نموده و در رابطه با انکشافات منطقوی بحث و گفتگو نمودند.

گفتنی است که روابط ترکیه و افغانستان همیشه در سطح عالی قرار داشته و ترکیه اماده است در ساحه های مختلف افغانستان را همکاری نماید.