پیام سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حملات تروریستی روز شنبه کابل

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره حملات تروریستی روز شنبه مؤرخ ۱۳ جوزای ۱۳۹۶، که در مراسم ادای نماز جنازه یکی از شهدای تظاهرات روز جمعه کابل، به وقوع پیوست که باعث شهادت و زخمی شدن تعداد از هموطنان ما گردید شدیداً محکوم نموده این عمل را جنایت ضد انسانی دانسته و یک بار دیگر با شدیدترین الفاظ تقبیح می نماید. به شهدای این حادثه بهشت برین، به زخمی ها شفا عاجل، به بازماندگان شهدا صبرجميل ازخداوند منان استدعا می نماید. 

در این هیچ شکی نیست که دولت و حکومت افغانستان در قسمت شناسایی مجرمین حادثه روز جمعه از هیچ نوع کوشش دریغ نخواهد کرد.