ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با سفیر کشور بوسنی و هرزگوین

بتاریخ 6 جون 2017 محترم دوکتور امان الله جیحون سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با آقای Bakir SADOVIC سفیر جدیدالتقرر کشور بوسنی و هرزگوین دیدار و ملاقات تعارفی در مقر سفارت افغانستان در انقره انجام داد.

سفیران هر دو کشور روی مسایل ذیلاقه از قبیل روابط افغانستان ترکیه، روابط بوسنی ترکیه و تحولات اخیر در قطر بحث و تبادل افکار نمودند.