اعلامیه مؤرخ ۲۴ جولای ۲۰۱۷ وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در رابطه به حمله انتحاری در کابل