اعلامیه مؤرخ ۳۱ جولای ۲۰۱۷ وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در پیوند به حمله تروریستی به سفارت عراق در کابل

حمله به سفارت عراق در کابل را تقبیح می نماییم.

وقوع حمله مذکور در این مقطع که عراق در امر مبارزه با داعش نتایج مثبت بدست آورده است قابل توجه می باشد.

ما باور داریم که چنین حملات نمی تواند عزم افغانستان و عراق را در امر مبارزه با تروریزم تضعیف نماید. 

لینک اعلامیه