بزرگداشت از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود و هفته شهید:

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود و هفته شهید را به تاریخ 20 سنبله 1396 مصادف به 12 آگست 2017 در سالون کنفرانس این سفارت تجلیل نمود. محفل امروز با ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح روان همه شهدای کشور مخصوصاً به حق قهرمان ملی احمد شاه مسعود آغاز گردیده بعداً سفیر افغانستان در ترکیه جناب دوکتور امان الله جیحون و آقای داکتر عبدالسلام آثم در مورد فضیلت شهادت و کارکرد آمر صاحب و دیگر شهدای کشور صحبت نمودند.

قابل ذکر است که در این محفل اعضای سفارت، تعداد محصلین افغانستان و افغانهای مقیم انقره اشتراک نموده بودند. محفل با صرف عصریه پایان یافت.