پیام تبریکیه!

سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره، حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه طاعات،عبادات،عصوفت و برکت را به کافه ملت جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص آنعده شهروندان افغان که در جمهوری ترکیه زنده گی می نمایند، تبریک گفته به برکت این ماه متبرک از بارگاه رب العزت صلح و امنیت سرتاسری، انکشاف، پیشرفت، بازسازی و توسعه اقتصادی برای کشور عزیز ما افغانستان استدعا می نماید.