• اطلاعیه!

  به اطلاع عموم محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان!

  به تعقیب اطلاعیه قبلی، یکبار دیگر به اطلاع رسانیده می شود که؛ دفتر اتشه تحصیلی مکلف است تا همه ساله بعد از امتحانات نهایی، ترانسکریپت نمرات و سند برحالی تحصیلی ( اورنجی بلگه ) محصلین را جمع آوری و بعد از توحید به مرکز بفرستد.

  بنا از تمام محصلین محترم به طوری جدی و مکرر تقاضا میگردد تا اسناد خواسته شده ( ترانسکریپت نمرات جدید و اورنجی بلگه )‌ را از طریق پست به ادرس سفارت افغانستان در انقره الی ختم ماه اوستوس ( اگست ۲۰۱۶ ) ارسال بدارند.

  نوت: محصلین که اسناد خود را ارسال ننمایند در لست محصلین غایب شمرده شده و امتیازات شان قانونا قطع خواهد شد .

  ادرس سفارت افغانستان در انقره:

  Cınahh cadase No 88

  Afganistan büyükelçiliği

  Çankaya  Ankara

  ۰۰۹۰۳۱۲۴۴۲۳۳۴۳

  ۰۰۹۰۵۳۸۲۴۸۰۱۰۰