• به اطلاع محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان.

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی دفتر اتشه تحصیلی افغانستان در انقره، یک بار دیگر و برای بار اخیر اعلام می گردد،‌ تمام محصلین مربوط بورسیه های دولتی افغانستان در ترکیه مکلف به ارسال اصل اسناد (‌ اورنجی بلگه و ترانسکریپت نمرات )‌ شان از طریق پست به ادرس دفتر اتشه تحصیلی در سفارت افغانستان الی تاریخ ۱۵  ماه ایکیم ( اوکتوبر ۲۰۱۶ ) میباشند. بعد از تاریخ یاد شده هیچ نوع اسناد قبول نخواهد شد و در صورت عدم ارسال اسناد خواسته شده محصل منحیث ترک تحصیل خود سرانه به مرکز معرفی شده و تمام مسوولیت بعدی بدوش خود محصل خواهد بود.

    نوت: بعد از تاریخ ذکر شده اصلا هیچ نوع تلاش و تماس فایده نخواهد داشت، محصلین محترم مطلع باشند.

    بااحترام

    سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان/ انقره

    دفتر اتشه تحصیلی