• به اطلاع محصلین دور اول بورسیه های دولتی افغانستان.

    طوریکه درجریان قرار دارید تعداد زیادی از محصلین که در دور اول ( ۲۰۱۱ ) به ترکیه جهت تکمیل نمودن دوره لیسانس در رشته های مختلف تشریف آورده بودند، باید با ختم سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ دوره لیسانس شان ( بدون طب ) ختم شده و فارغ می شد.

    بنا به تعقیب اطلاعیه های قبلی،  یکبار دیگر و برای بار اخیر به اطلاع رسانیده می شود که الی تاریخ ۱۵ ایکیم (‌ اکتوبر ۲۰۱۶ ) اسناد فراغت شان را به سفارت افغانستان جهت اطلاع دهی و تصدیق سفارت آنهم به شکل اصل اسناد بیاورند. در غیر ان محصلین در راپور نهایی سال در جمع محصلین ترک تحصیل خود سرانه شمرده شده و اسناد تحصیلی شان ناقص بوده و جهت پیگرد قانونی به مرکز راپور داده خواهد شد و هیچ محصل ان زمان حق شکایت را نخواهد داشت. چون اسناد بدون تصدیق مهر سفارت قابل طی مراحل بعدی در مرکز (‌افغانستان) نمی باشد.  امید محصلین عزیز با تحمل زحمات دوره تحصیلی که قبول نموده اند، با سهل انگاری در این زمینه حیات تحصیلی خود را خراب ننمایند.

    بااحترام

    سفارت افغانستان/ انقره

    دفتر اتشه تحصیلی