• اطلاعیه اخیر جهت اگاهی محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی، آنعده محصلین که تا فعلا اسناد دست داشته خود را مبنی بر ادامه تحصیل و یا ختم تحصیل شان به بخش اتشه تحصیلی سفارت افغانستان در انقره نیاورده اند، اکیدا اطلاع داده می شود که الی تاریخ ۱۵/۱۰/۲۰۱۶ اقدام نمایند. در غیر ان در جمله محصلین ترک تحصیل قرار خواهند گرفت.

    نوت: الی ختم پروسه جمع اوری و ارزیابی نهایی ( کامیاب، ناکام ، قرضدار کریدیت، ترک تحصیل ) و هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی معاش نیز حواله نخواهد شد، محصلین از همین حالا مطلع باشند، ضرورت به زنگ زدن در مورد معاشات به سفارت نمی باشد.

    بااحترام

    سفارت افغانستان در انقره

    دفتر اتشه تحصیلی