• به اطلاع محصلین پوهنتون غازی در شهر انقره!

    به اساس ملاقات اتشه تحصیلی سفارت افغانستان در انقره با معاون پوهنتون غازی به تاریخ ۱۱/۰۲/۲۰۱۶ در رابطه به مشکلات موجود در زمینه ثبت نام محصلین افغان، تصمیم اتخاذ گردید تا سیستم ثبت نام محصلین افغانستان در پوهنتون غازی به روز چهار شنبه و پنج شنبه هفته آینده دوباره به شکل خاص برای محصلین بورسیه های دولتی افغانستان آغاز گردد و محصلین میتوانند که به شکل عادی مضامین خویش را انتخاب نمایند.

    با احترام

    سفارت افغانستان در انقره