• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان؛

  معاشات ماه های جنوری- فبروری- مارچ- اپریل- می و  جون سال 2016،‌ آنعده محصلین که قبلا ناکام شمرده شده بودند و معاشات شان حواله نشده بود،‌ اینک شش ماهه فی نفر به مبلغ 3000 هزار لیره به حسابات شان حواله گردید، محصلین مذکور مطلع باشند.

  نکات قابل توجه : 

  ۱- معاش ماه های جنوری الی جون سال 2016 اقای روزی محمد مشهود به نسبت نداشتن حساب خودش طبق معمول به حساب نعمت الله قدیمی به مبلغ 3000 لیره حواله گردید.

  ۲- معاش ماه های جنوری الی جون اقای طاهر گل طارق به نسبت نداشتن حساب خودش طبق معمول به حساب محمد خان اتلوال به مبلغ 3000 لیره حواله گردید.

  ۳- معاش ماه های جنوری الی جون اقای محمد رحمانی به نسبت نداشتن حساب خودش طبق معمول به حساب حیدر جان دوست به مبلغ 3000 لیره حواله گردید.

  بااحترام

  دفترآتشه تحصیلی/ سفارت افغانستان در انقره.