• قابل توجه محصلین بورسیه ترکیه (YTB):

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی این سفارت، برای آخرین بار به اطلاع آنعده محصلین که قبلاً مدد معاش خویش را از بابت سال مالی 1393-1394 از نزد این سفارت دریافت نموده اند، رسانیده میشود که لطف نموده گزارش تحصیلی خویش را که شامل اسناد ( اصل اورنجی بلگه، اصل ترانسکرپت نمرات، کاپی پاسپورت، کاپی اقامت، کاپی حساب بانکی (AkBank Hesap Cuzdani)، تاریخ و مقدار دریافت آخرین مددمعاش، تاریخ آغاز تحصیل (از شروع  "TÖMER") را الی ختم روز جمعه مؤرخ 24 مارچ 2017 به آدرس این سفارت ازطریق پست ارسال نمایند. کاپی اسناد قابل قبول نمی باشد. دراورنجی بلگه خویش شماره مبایل و ایمیل آدرس خویش را نیز تحریر نمایند.

    قابل یاد آوریست در صورت عدم ارسال اسناد الی ختم 24 مارچ 2017، هیچ محصلی حق شکایت را ندارد.

    آدرس سفارت: Afghanistan Büyükelçiliği Cinnah Cad . No :88/ Çankaya / Ankara