• قابل توجه محصلین دور اول بورسیه های دولتی افغانستان !

  آنعده محصلین محترم دور اول بورسیه های دولتی افغانستان که از 2011 بدینسو در کشور ترکیه مصروف تحصیل اند؛ تقاضا به عمل میآید الی تاریخ 10 اپریل سال 2017 اصل اورنجی بلگه با تاریخ جدید واصل ترانسکریپت نمرات الی سمستر خزانی سال تحصیلی 2016-2017 را به آدرس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره و همچنان به ایمیل آدرس که در ذیل است، ارسال دارند. در غیر آن اسناد هر محصل که مواصلت ننماید به وزارت تحصیلات عالی در جمع محصل ترک تحصیل ( فرار )‌ معرفی شده و تمام امتیازات شان قطع و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

  Post address in Ankara:

  cinnah caddesi NO:88 çankaya – ankara/ eğitim ataşeliği ofisi.

  Email address : muhassilin@hotmail.com

  بااحترام

  سفارت افغانستان در انقره/ دفتر آتشه تحصیلی