• اطلاعیه رخصتی!

    سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره  روز دوشنبه مورخ 11 ثور 1396 مطابق اول می 2017 رخصت میباشد. مراجعین محترم مطلع باشند.