• قابل توجه محصلین دور اول و دوم بورسیه های دولتی افغانستان!

    یکبار دیگر به اطلاع محصلین دور اول و دوم بورسیه های دولتی افغانستان رسانیده می شود،‌ در صورتیکه فارغ گردیده اند هر چه عاجل اسناد فراغت خویشرا جهت تصدیق به سفارت افغانستان در انقره بیاورند. در غیر ان اسناد بدون تصدیق سفارت، در وزارت تحصیلات عالی افغانستان قابل پذیریش نبوده و فارغین با اسناد دست داشته شان به اداره ارزیابی اسناد معرفی خواهند گردید. که سبب قطع شدن تمام امتیازات تحصیلی شخص فارغ التحصیل می گردد.

    با احترام

    سفارت کبرای جمهور اسلامی افغانستان - انقره

     دفتر اتشه تحصیلی