• به اطلاع محصلین افغانی در انقره!

    شام امروز حوالی ۶:۴۵ در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه قزل آئی انقره تعداد از افراد ملکی شهید و تعدادی زیادی هم زخمی گردیده اند.

    اگر چه در تماس هائیکه با محصلین افغانی داشتیم، به فضل خداوند تمام محصلین افغان صحت و سلامت اند. و امید وار هستیم که هیچ محصل افغانی در این حادثه متضرر نگردیده باشد. و از محصلین خواهشمندیم که در چنین شرایط سفارت را در جریان قرار بدهند.

    با احترام
    سفارت افغانستان در انقره