• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

  اینک بار سوم است جهت ارسال اسناد خواسته شده (‌ اورنجی بلگه و ترانسکریپت نمرات )‌ از بابت سال تحصیلی 2016=2017 اطلاعیه ها نشر می گردد . اما باید گفت که محصلین در زمینه خیلی سهل انگاری نموده و موضوع را جدی تلقی نمی نمایند.

  بنا برای تمام محصلین بورسیه های دولتی افغانستان به شمول محصلین محترم دوره ماستری و دوکتورا، هدایت داده می شود الی تاریخ 25/09/2017 اسناد خواسته شده را هر چه عاجل به دفتر اتشه تحصیلی در سفارت افغانستان ارسال بدارند . در صورتیکه باز هم سهل انگاری و عدم توجه جدی صورت میگیرد،‌ تمام مسوولیت بعدی به دوش خود محصل خواهد بود.

  نوت :‌ هیچ نوع اسناد بدون فورم معلوماتی قابل قبول نمی باشد. هر اطلاعیه که نشر می گردد لینک ان رسما به وزارت تحصیلات عالی نیز شریک شده است.

  ادرس پستی سفارت :‌

  Cinnah caddesi NO 88 çankaya – Ankara – Turkey

  بااحترام