• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه !

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی،‌ آنگونه که ملاحظه گردید اسناد ارسالی  محصلین عزیز( اورنجی بلگه ، ترانسکریپت نمرات و فورم معلوماتی) مربوط سال تحصیلی 2016-2017  اکثراً کامل نبوده و قابل اجراآت لازم نمی باشد.

    یکبار دیگر از آنعده از محصلین محترم شامل این پروسه تقاضا می گردد تا  اسناد خویش را الی تاریخ  25/09/2017 بصورت کامل ارسال بدارند  . در غیر آنصورت حق شکایت را ندارند.

    با احترام

    دفتر اتشه تحصیلی – سفارت افغانستان – انقره