• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه!

    بالاثر شکایت عدهء از محصلین که معیاد تحصیلی شان در این کشور تمام شده و غذا شان در لیلیه ها قطع گردیده است. آتشه تحصیلی جمهوری اسلامی افغانستان در انقره  بلافاصله به تاریخ 27/09/2017 با رئیس عمومی اداره تنظیم لیلیه صحبت نموده و مشکل محصلین از این ناحیه را با وی در میان گذاشت.

    رئیس لیلیه ها در زمینه ابراز نمود که:  این فیصله قبلاً توسط مجلس جمهوری ترکیه بدون تفکیک محصلین داخلی و خارجی صادر گردیده بود که متعاقباً از طرف مجلس مذکور این ماده تعدیل  گردید. بناً قرار است الی اخیر هفته روان سال جاری (ختم سپتامبر 2017) یا اوایل هفته آینده این پروسه به شکل عادی برگردد.

    حرمت

    دفتر اتشه تحصیلی – سفارت افغانستان