• قابل توجه محصلین محترم جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه!