• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

  محصلین که اسم های شان در ذیل ذکر گردیده، تا حال حساب شخصی به اسم خود باز نکرده اند. باید در ظرف یک هفته  به اسم خود شان در اک بانک حساب باز نموده و طی درخواستی رسما آنرا به دفتر آتشه تحصیلی معرفی نماید. در غیر آن در مورد معاشات شان منبعد اجراآت نخواهد گردید.

  ۱-روح الله لطیفی

  ۲-عبدالله نیازی

  ۳-فریدون احمدی

  ۴-محمد رحمانی

  ۵-احمد ضیا سجاد

  ۶-رحمت الله احمدی

  بااحترام

  دفتر اتشه تحصیلی

  سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره