• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    دفتر آتشه تحصیلی امروز ۰۹/۱۰/۲۰۱۷ یکبار دیگر با رییس عمومی اداره تنظیم لیلیه ها آقای یاوس گونال در مورد قطع نان در لیلیه ها صحبت نمود و طبق اظهارات نامبرده؛ تمام ادارات ترکی منتظر هدایت پارلمان جمهوری ترکیه می باشد،‌ به محض صدور هدایت در اسرع وقت برای رفع این مشکل اقدام خواهد شد.

    بااحترام

    دفتر اتشه تحصیلی

    سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره