• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

  محصلین محترم که اسم های شان در ذیل درج گردیده، تا حال حساب بانکی به اسم خود باز نکرده اند. جهت اجرا معاشات شان موظف اند تا  در ظرف یک هفته  به اسم خود شان در اک بانک حساب باز نموده و طی درخواستی رسماَ آنرا به دفتر آتشه تحصیلی معرفی نماید. در غیر آن در مورد معاشات شان منبعد اجراآت بعمل نخواهد امد.

  ۱-روح الله لطیفی

  ۲-عبیدالله نیازی

  ۳-فریدون احمدی

  ۴-رحمت الله احمدی

  بااحترام

  دفتر اتشه تحصیلی

  سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره