• اطلاعیه !

  سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره به آگاهی عموم هموطنان عزیز خویش در جمهوری ترکیه می رساند که پس ازین می توانند بدون گرفتن وکیل و پرداخت هزینه و با استفاده از فورم های آنلاین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ج.ا.افغانستان به خدمات ذیل دسترسی داشته باشند:

  - اخذ تذکره جدید

  - اخذ تذکره مثنی

  - تایید تذکره

  - درج تخلص

  - تجدید یا نصب عکس

  - اصلاح محل تولد

  - اصلاح نام

  - اصلاح سن

  این فورم ها پس از خانه پوری توسط متقاضیان، به صورت آنلاین (Online) به ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ج.ا.افغانستان ارسال می گردد.

  متقاضیان می‌توانند که پس از دریافت تأییدی تذکره از جانب ادارۀ محترم ملی احصائیه و معلومات، با در دست داشتن کاپی ورق پرنت شده به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره و یا جنرال قونسلگری ج.ا.ا در استانبول مراجعه نمایند تا اجراات لازم صورت گیرد.

  فورم های مربوطه را از طریق لینک ذیل می توانید دریافت نمایید.

  لطفا در خانه پوری فورم ها دقت نمایید.

  https://www.econsulate.nsia.gov.af