• اطلاعیه

  به اطلاع محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

  معاشات ماه اپریل سال ۲۰۱۶ الیوم در حسابات تان ارسال گردید.

  طوریکه قبلا در اطلاعیه های قبلی گفته شده بود،‌ وزارت تحصیلات عالی افغانستان از اول جنوری سال ۲۰۱۶ الی ختم جون سال روان برای محصلین دوره لیسانس ۱۷۰٫۱۸۵ دالر ماهانه، ماستری ۲۵۵٫۲۷۷ دالر ماهانه و برای دوره دوکتورا ۳۴۰٫۳۷ دالر ماهانه تخصیص نموده است.

  سفارت افغانستان هر ماه در وقت توزیع معاشات با در نظر داشت نرخ دالر در مقابل لیره، در همان روز به شکل رسمی با اک بانک تبادله نموده و در حسابات محصلین ارسال مینمایند. که سفارت افغانستان هیچ نوع صلاحیت در کم کردن و یا زیاد نمودن را دارا نمی باشد.

  قبلا مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز جهت اگاهی محصلین عزیز در ویب سایت سفارت افغانستان گذاشته شده است. در صورتیکه باز هم محصلین سوالی داشته باشند، میتوانند مستقیما با مقامات وزارت تحصیلات عالی (‌ ریاست مالی و اداری )‌ در تماس شوند.

  بااحترام
  سفارت افغانستان در انقره